Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 - Đề kiểm tra 45 phút chương 1 môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6, Đề kiểm tra 45 phút chương 1 môn Toán lớp 6, Đề kiểm tra có đáp án Toán 6.
Nội dung đề này là của chương 1 - Hình học 6. Tiết kiểm tra theo phân phối chương trình là tiết 14. Đề thi này có ma trận đề và đáp án chi tiết.
Học sinh lớp 6 và độc giả dekiemtra.com tải về ở đây (word): DOWNLOAD

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Số học 6 chương 1 có đáp án