Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số 7 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số 7 có đáp án, gồm có các nội dung sau trong ma trận đề:

-Dựa vào định nghĩa, tính chất để xác định được hệ số tỉ lệ và tính được giá trị của một đại lượng khi biết giá trị của một đại lượng tương ứng.
-Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để giải bài toán.
-Nắm được các khái niệm cơ bản về tọa độ điểm, hệ trục tọa độ để xác định được các yếu tố trong MPTĐ.
de kiem tra 1 tiet dai so 7 chuong 2 co dap an
-Biết xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ
-Biết tính giá trị của hàm số tại các giá trị của biến.
-Vẽ chính xác đồ thị hàm số y = ax.
-Vận dụng được tính chất điểm thuộc đồ thị hàm số để xác định được điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số.

Các em học sinh lớp 7 và thầy cô giáo dạy toán có thể tải file word de kiem tra 1 tiet dai so 7 chuong 2 có đáp án và ma trận đề kiểm tra để tham khảo: Download