Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 chương 1 (Đại số: Lượng giác - Hình học: Phép biến hình)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 chương 1, gồm nhiều đề có đáp án và ma trận đề, kiểm tra trong vòng 45 phút.

Về Toán 11 Đại số, chương 1 có các nội dung sau cần kiểm tra:

  1. Hàm số lượng giác và đồ thị: Tập xác định, tập giá trị, đồ thị hàm số, giá trị lớn nhất-nhỏ nhất
  2. Phương trình lượng giác cơ bản: 4 phương trình với cả đơn vị radian và độ
  3. Phương trình lượng giác thường gặp: Bậc 2, Biến đổi về bậc 2, Bậc nhất đối với sinx và cosx, Phương trình dạng tích,...
Tải bộ đề kiểm tra phương trình lượng giác ở đây: Download

Về Hình học 11 chương 1:
  1. Phép tịnh tiến
  2. Phép quay
  3. Phép dời hình
  4. Phép vị tự
  5. Phép đồng dạng
Với các dạng toán: Tìm ảnh của 1 điểm, đường thẳng, đường tròn qua các phép biến hình trên. Các bài toán dựng hình,...
Tải bộ đề kiểm tra các phép biến hình: Tải về