Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Kiểm tra 1 tiết Toán 12 chương 1 (Giải tích & Hình học)

Kiểm tra 1 tiết Toán 12 chương 1 (Giải tích & Hình học), các đề được ra theo ma trận chuẩn kiến thức kĩ năng.
kiem tra 1 tiet toan 12 chuong 1

Chương 1 Giải tích 12 có các nội dung sau cần kiểm tra:

  • Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
  • Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
  • Cực trị của hàm số
  • Đường tiệm cận
  • Khảo sát hàm số
Tải bộ đề kiểm tra 1 tiết chương 1 GT 12: Download hoặc ở đây

Chương 1 Hình học 12 có các nội dung sau cần kiểm tra
  • Khái niệm khối đa diện
  • Đa diện lồi, đều
  • Thể tích khối đa diện
Tải bộ đề (gồm nhiều đề) KT1T chương 1 GT12: Tải về