Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Đề kiểm tra chương 1 Toán 10 (Hình học) có đáp án (word)

Đề kiểm tra chương 1 Toán 10 Hình học có đáp án (6 file word). Các đề kiểm tra 1 tiết này được soạn thảo với ma trận đề, đề thi, đáp án bằng Word 2013 nên các học sinh và giáo viên dễ dàng chỉnh sửa, biên tập để tham khảo.
Đề thi được sưu tầm từ web Toán học MathVn. Bạn đọc tải về ở đây: Download