Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 1 (Phép biến hình) có đáp án. Bộ này gồm 5 file word chứa nhiều đề kiểm tra chương 1. Trong đó một số đề có đáp án chi tiết. Đặc biệt, có ma trận đề để các thầy cô giáo tham khảo.
Học sinh 11 có thể tải về để thử sức trước các kỳ kiểm tra định kì: Download

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 11 (lượng giác).