Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

30 đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 12 theo cấu trúc

DeKiemTra.com xin giới thiệu bộ 30 đề thi học kỳ 1 môn Toán 12 theo cấu trúc (có phần chung, phần riêng).
Bộ đề này được soạn thảo bởi các giáo viên Toán có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, có tính phân loại và phù hợp với các đối tượng học sinh.
Giáo viên Toán và học sinh đang học 12 có thể tham khảo. Tải về theo các link sau:
1. Bộ 20 đề thi học kì 1 Toán 12 của thầy Trần Duy Thái: Download
2. Bộ 10 đề kiểm tra kỳ 1 môn Toán 12 - thầy Phan Công Trứ: Download