Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Kiểm tra chương I Hình học 6 có ma trận và đáp án (word)

Đề kiểm tra 1 tiết chương I Hình học 6 có ma trận và đáp án, được soạn thảo trên word 2003. Ma trận, đáp án được soạn chi tiết, cẩn thận.
de kiem tra chuong 1 hinh hoc 6, kiem tra 1 tiet chuong I toan 6

Về nội dung, chương 1 Toán 6 Hình học có các kiến thức, kĩ năng sau cần kiểm tra:

Chủ đề 1: Điểm, đường thẳng: Hiểu được khái niệm điểm thuộc, không thuộc đường thẳng; Biết dùng kí hiệu thuộc, không thuộc; biết vẽ hình minh họa.
Chủ đề 2: Ba điểm thẳng hàng. Đường thẳng đi qua hai điểm: Nắm được khái niệm điểm thuộc và không thuộc đường thẳng, cách đọc tên đường thẳng; Hiểu ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm và tính chất đường thẳng đi qua 2 điểm; Tính được số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt khi biết số điểm.
Chủ đề 3: Tia: Hiểu được hai tia đối nhau, trùng nhau; Nhận biết được các tia trên hình vẽ; Nắm được mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau. Chỉ ra được hai tia đối nhau; Vẽ hình thành thạo về tia. Biểu diễn các điểm trên tia.
Chủ đề 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng: Nhận biết được đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng; Hiểu và kể tên các đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng. Vẽ hình thành thạo; Vận dụng tính chất AM+MB=AB để xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại; tính chất trung điểm của đoạn thẳng; Vận dụng hệ thức AM+MB=AB để tính độ dài đoạn thẳng.

Bạn đọc download 2 file word đề kiểm tra Hình học 6 chương 1: Tải về.

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Số học 6 chương 1