Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 (Hàm số bậc nhất, bậc hai) 45 phút

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 (Hàm số bậc nhất, bậc hai) 45 phút (1 tiết). Nội dung kiểm tra là các vấn đề về hàm số (tập xác định, tính chẵn lẻ, sự biến thiên, đồ thị,...), hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai.
Giáo viên Toán THPT và các học sinh lớp 10 tải file zip gồm 14 đề được soạn thảo trên word 2003: Download