Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 10 có đáp án và ma trận đề

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 10 có đáp án và ma trận đề. Giáo viên và học sinh có thể tham khảo cho giảng dạy và học tập.
Đề được biên soạn để khảo sát học sinh đầu cấp THPT, có thể áp dụng trong toàn quốc.
Tải de khao sat chat luong mon Toan lop 10 dau nam file word (33KB): Download