Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Đề cương ôn tập Học kì 1 Toán 10

Đề cương ôn tập Học kì 1 môn Toán lớp 10. Gồm nhiều bộ với các bài tập phong phú đa dạng, giúp học sinh khối 10 có thể tự ôn tập và làm bài thi học kì 1 đạt kết quả cao.
Bạn đọc dekiemtra.com tải các bộ đề cương sau:
Bộ đề cương ôn tâp thứ nhất: Download
Bộ đề cương ôn tâp thứ nhất: Download
Bộ đề cương ôn tâp thứ ba: Download tập 1 - Download tập 2 (mới)