Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Ma trận, Đề kiểm tra chương 2 Toán 11 (Đại số) có đáp án

Ma trận, Đề kiểm tra chương 2 Toán 11 (Đại số) có đáp án. Nội dung chương này là về Tổ hợp, xác suất, gồm các nội dung:
- Các quy tắc đếm (cộng, nhân)
- Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
- Nhị thức Newtơn
- Biến cố và xác suất của biến cố
Bài viết này giới thiệu bộ đề kiểm tra với gần 30 đề nhỏ của chương 2 Đại số 11 cơ bản và nâng cao. Bạn đọc của dekiemtra.com tải về ở đây (file word): Download