Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Ma trận đề kiểm tra môn Lý 12 và ma trận đề thi học kì 1, học kỳ 2

Ma trận đề là cơ sở để giáo viên ra đề kiểm tra và học sinh căn cứ vào đó để có khung ôn tập. Bài viết này giới thiệu bộ ma trận đề kiểm tra môn Lý 12 trong cả năm học và ma trận đề thi học kì 1, học kỳ 2.
Giáo viên Vật lý và học sinh lớp 12 trên toàn quốc có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Lưu ý rằng, tùy vùng miền mà kiến thức kiểm tra trong ma trận có thể tăng hoặc giảm đôi chút so với bản này.
Độc giả dekiemtra.com tải về tại đây: Download