Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

3 đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 1 có đáp án và ma trận

Dưới đây là 3 đề kiểm tra 1 tiết Đại số 8 chương 1 có đáp án chi tiết và ma trận đề theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

Chương 1 Toán 8 Đại số có 3 vấn đề lớn cần kiểm tra:
1. Hằng đẳng thức (Nhận dạng được hằng đẳng thức; Dùng hằng đẳng thức để nhân hai đa thức; Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh).
2. Phân tích đa thức thành nhân tử (Bằng phương pháp cơ bản; Biết vận dụng các phương pháp PTĐT thành nhân tử để giải toán; Dùng phương pháp tách hạng tử để tìm x).
3. Chia đa thức (Nhận biết đơn thức A chia hết cho đơn thức B; Thực hiện phép chia đa thức đơn giản; Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp).
de kiem tra chuong 1 dai so 8 co dap an, ma tran
Một trong 3 đề kiểm tra 45 phút chương 1 Đại số 8

Nội dung chi tiết xem trong ma trận đề và 3 đề kiểm tra Đại số 8 chương I cùng đáp án: Download

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 8 chương 1