Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Ma trận và 3 đề kiểm tra 1 tiết Số học 6 chương 1 (có đáp án)

Bài này sẽ giới thiệu đến quý thầy cô giáo Toán THCS ma trận đề kiểm tra chương 1 Số học 63 đề tham khảo có đáp án chi tiết.

Theo phân phối chương trình Toán 6, bài kiểm tra này được thực hiện ở tiết 39. Gồm có các nội dung sau cần kiểm tra:
ma tran de kiem tra chuong 1 so hoc 6, de kiem tra 1 tiet
1. Thứ tự thực hiện các phép tính: Thực hiện các phép tính đơn giản, lũy thừa; Biết vận dụng các phép tính về lũy thừa trong thứ tự thực hiện các phép tính.
2. Tính chất chia hết của một tổng: Các dấu hiệu chia hết cho 2 , 3 , 5 , 9; Nhận biêt được một tổng , một số chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9; Nắm được các tính chất chia hết của một tổng. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9; Vận dụng thành thạo trong bài toán tìm x , điều kiện để một số , một tổng chia hết cho một số.
3. Số nguyên tố, hợp số: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố; Nhận biết được số nguyên tố, hợp số; Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
4. Ước chung – Bội chung, ƯCLN và BCNN: Biết tìm ƯC – BC, ƯCLN và BCNN; Vận dụng thành thạo trong việc giải bài toán thực tế; Tìm được a , b khi biết BCNN và ƯCLN của a và b.

Chi tiết có trong ma trận đề. Bạn đọc có thể tải file word 3 đề kiểm tra 45 phút chương 1 Số học 6 có đáp án ở đây: Download.

Xem thêm: Kiểm tra chương I Hình học 6 có đáp án