Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

4 đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án (trắc nghiệm + tự luận)

Bộ 4 đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 6 có đáp án gồm 2 hình thức: trắc nghiệm và tự luận. Các đề được soạn thảo trên word để quý thầy cô giáo tiện lợi trong việc chỉnh sửa, biên tập.

Một số câu hỏi có trong 1 đề của bộ 4 đề này:
Câu 1: Đặt tính và tính kết quả
a/ 245,79 + 438,68
b/ 826,78 – 352,46
c/ 31,3 x 2,7
d/ 21,84 : 7
Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất
a/ (567 + 875) + 125
b/ (789 x 125) x 4
c/ 2,5 x 12,8 x 4
d/ 83 x 7,09 + 7,09 x 17
Câu 3: Tìm x
a/ x + 5,84 = 9,14
b/ x : 7,2 = 12
Câu 4: Trường Trung học Cơ sở A có tất cả 1268 học sinh. Trong đó, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 126 bạn. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?
Câu 5: Khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 75m, chiều rộng bằng một phần ba chiều dài. Tính diện tích của khu vườn ? (1 điểm)
Câu 6: Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 1m, mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 5kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu tấn ?
Câu 7: Một người đi xe máy đi trong 4 giờ được 140km. Tính vận tốc của người đi xe máy?

Đáp án 2 câu trong 1 đề khác:
de khao sat chat luong toan 6 dau nam
Bạn đọc tải 4 đề khảo sát chất lượng Toán lớp 6 đầu năm học trong file word ở đây: Download.