Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Phân phối chương trình Toán 7 mới nhất (word)

Bài này sẽ giới thiệu khung phân phối chương trình môn Toán lớp 7 mới nhất bằng file word để các thầy cô ở THCS tham khảo và chính sửa.
phan phoi chuong trinh toan 7 moi nhat, nam hoc 2014-2015, 2015-2016

Về số tiết, Toán 7 gồm có: Cả năm: 140 tiết, trong đó Đại số: 70 tiết, Hình học: 70 tiết.
Học kì I (18 tuần) có 72 tiết gồm 40 tiết Đại số, 32 tiết Hình học.
Học kì II (17 tuần) có 68 tiết gồm 30 tiết Đại số và 38 tiết Hình học.
Chi tiết phân phối chương trình Toán 7 mới nhất xem trong file word: Download