Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 (Mệnh đề - Tập hợp - Sai số)

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 (Mệnh đề - Tập hợp - Sai số) gồm có cả câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm.
Đây là bộ đề soạn thảo bằng word có thể chỉnh sửa và có khá nhiều đề hay. Bạn đọc của DeKiemTra.com có thể tải bộ đề kiểm tra 45 phút này tại đây: DOWNLOAD