Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 11 (Phương trình Lượng giác)

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 11 (Phương trình Lượng giác) gồm 4 đề có đáp án chi tiết. Trong đó có 1 đề có thể dùng để kiểm tra chung cho cả ban cơ bản và nâng cao.
Một phần đáp án của 1 đề thi trong bộ đề kiểm tra 45' này
Tất cả đều ở dạng word nên bạn đọc dễ dàng sử dụng và lưu trữ để làm tài liệu tham khảo cho mình.
Bạn đọc dekiemtra tải các file word đề kiểm tra 45 phút Lượng giác 11: Download.