Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Ma trận và Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 (Lũy thừa, Mũ, Logarít) Giải tích 12

Ma trận và Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 (Lũy thừa, Mũ, Logarít) Giải tích 12. Các đề kiểm tra trong bộ đề này có đáp án chi tiết. Tác giả bộ đề là thầy Nguyễn Bá Tuấn ở Đồng Nai.
Học sinh lớp 12 và các thầy cô giáo dạy Toán 12 có thể dùng làm tài liệu tham khảo.
Độc giả dekiemtra.com tải ma trận, đề thi, đáp án chương 2 GT12: DOWNLOAD.

Xem thêm: Đề kiểm tra chương 1 Giải tích 12 / Đề kiểm tra 45 phút chương 1 Hình học 12