Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán Đại số 11 (Lượng giác)

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 Toán Đại số và Giải tích 11. Nội dung của chương là các vấn đề về hàm số lượng giác (như tập xác định, tập giá trị, đồ thị,...) và phương trình lượng giác.
Sau 2 bài đầu tiên (Hàm số LG và PTLG cơ bản) thì có thể cho học sinh tiến hành kiểm tra 15 phút.
Tải 5 đề tham khảo (15 phút) ở đây: Download.

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 11 có đáp án