Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Đề kiểm Tra 1 Tiết Giải Tích 12 chương 1 (Khảo sát hàm số) có đáp án, ma trận đề

Đề kiểm Tra 1 Tiết Giải Tích 12 chương 1 (Khảo sát hàm số) có đáp án và ma trận đề. Đây là bài kiểm tra đầu tiên của chương trình Toán 12.
Nội dung chương 1 Giải tích 12 bao gồm các vấn đề về ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tính đơn điệu; cực trị; giá trị lớn nhất, nhỏ nhất; tiệm cận;...).
Dưới đây là 2 bộ đề kiểm tra chương 1 GT12 có ma trận đề và đáp án: Download bộ 1 - Download bộ 2.

Xem thêm: Đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 chương 1 (Thể tích khối đa diện)