Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Đề kiểm tra 45 phút Chương 1 Hình học 12 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 12 Chương 1 (Thể tích khối đa diện). Bộ đề này gồm có 6 đề có đáp án và 5 đề theo cấu trúc.
Đây là các đề kiểm tra 45 phút được đánh giá là hay và phù hợp với học sinh đại trà, nhưng cũng có câu phân loại dành cho học sinh khá giỏi.
Độc giả của dekiemtra.com có thể tải bộ 11 đề này ở đây: DOWNLOAD.

Xem thêm:
Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (có ma trận và đáp án)